Dzisiaj jest : 06 czerwca 2020 - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Norberta, biskupa

JASEŁKA W KOLOROWEJ SZKOLE

30.12.2014 r.

Pójdźmy wszyscy do stajenki
W czwartek 18 grudnia 2014r. pod dachem  „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego  Gimnazjum w Ostrołęce została zaprezentowana inscenizacja Jasełek Bożonarodzeniowych pt. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Uczniowie wcielili się w wyjątkowe postacie Betlejemskiego cudu, narodzenia Boga w człowieku. Całemu wydarzeniu Betlejemskiego cudu dodawały wielką radość kolędy, które były grane na instrumentach muzycznych (grzechotkach, dzwoneczkach)przez uczniów – mówiła Edyta Ducka.

Rodzice, Dziadkowie, Dyrekcja, wszyscy pracownicy obu szkół mogli podziwiać swoje pociechy, które tak wiele chciały im powiedzieć poprzez komunikatory i zagrać o Betlejemskiej Nocy Cudu .
Muzycznym dawcą tej wielkiej Bożonarodzeniowej radości była Pani Marta Gołębiewska. Osobami odpowiedzialnym za przygotowanie jasełek były Panie Wioletta Ostrowska – Krupa oraz Edyta Ducka, nauczycielki religii.
Do organizacji   jasełek  przyczynili się : Agnieszka Nadrowska, Michał Nerwiński, Marta Dumała, Sylwia Śmiarowska, Mariola Chorchos, Mariola Ruszczyk, Jarosław Baranowski, Małgorzata Pajka – informuje Edyta Ducka nauczyciel.

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku.

"Kolorowa Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce mieszczą się przy ulicy Poznańskiej 34/36. Uczą się w nich dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, Zespół Retta, Zespół Downa). Placówki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" jest organem prowadzącym obie szkoły. Uczniowie uczestniczą w bardzo dobrze zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez aktywna kadrę podnoszącą na bieżąco swoje kwalifikacje.

Dodatkowe zajęcia:
- indywidualne zajęcia ruchowe;
- indywidualne zajęcia logopedyczne;
- gadułki - grupowe zajęcia komunikacyjne;
- muzykoterapia;
- uroczystości, pikniki, spotkania integracyjne;
- wyjścia do kina, muzeum.

W szkole funkcjonują również:
- oddziały przedszkolne;
- grupy rewalidacyjno - wychowawcze zajęć indywidualnych lub grupowych.

Kontakt
"Kolorowa Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce
ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka
tel. 508 861 855
meil: kolorowaszkola@o2.pl
www.kolorowaszkola.eu


Zdjęcia z jasełek